Workshop 23 juni

23-06-2020

Graag nodigen we u en uw collega's uit op de workshop van het Future Floodplains project, op 23 juni vanaf 10u. De workshop zal georganiseerd worden via Skype for Business. Het doel van deze workshop is om de vorderingen van het project aan jullie voor te stellen en jullie feedback hierop te verzamelen. Meer bepaald willen we de voortgang voorstellen van het geïntegreerde model dat geo-ecohydrologische veranderingen van valleigebieden kan simuleren en scenario's van de toekomstige milieuveranderingen kan doorrekenen. Tijdens eerdere workshops hebben jullie hiervoor reeds input geleverd, met deze nieuwe workshop willen we tonen hoe we met de input aan de slag zijn gegaan.

De agenda van de workshop van 23 juni ziet er als volgt uit:

  • 10:00 - 10:15: Welkom & ronde-tafel
  • 10:15 - 11:15: Voorstelling voortgang project, met focus op het integraal model dat geo-ecohydrologische veranderingen van valleigebieden kan simuleren
  • 11:15 - 12:00: Discussie (feedback en vragen)
  • 12:00: Einde

Tijdens de workshop zal dus vooral gefocust worden op het geïntegreerd model. Voorlopige resultaten van de andere delen van het project kan je terugvinden bij resultaten.

Wil je deelnemen aan de workshop, neem dan contact op met Nils Broothaerts.