Future Floodplains

Het FWO-SBO project 'Future Floodplains' is een samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke partners in Vlaanderen en focust op de ecosysteem diensten van valleigebieden onder sociaal-ecologische veranderingen.

Overstromingsvlaktes en valleigebieden vertegenwoordigen heel wat ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit, koolstofopslag, grondwateropslag, waterbuffering, landbouwactiviteiten en recreatie. Sommige van deze ecosysteemdiensten kunnen echter tegenstrijdig zijn, denk bvb aan recreatie en biodiversiteit. Bovendien kunnen de ecosysteemdiensten veranderen onder een veranderend klimaat, landgebruiksveranderingen, toenemende verstedelijking of veranderend beheer van de valleigebieden. De verschillende eindgebruikers actief in valleigebieden missen echter noodzakelijke hulpmiddelen om de waarde van de ecosysteemdiensten van riviervalleien te evalueren om zo evenwichtige beheer beslissingen te maken. Een duurzaam beheer van valleigebieden heeft  fundamentele inzichten nodig in de midden- tot lange termijn dynamiek van de ecosysteem diensten van valleigebieden. Het Future Floodplains project wil hieraan een bijdrage leveren.

Ecosysteemdiensten van valleigebieden worden in belangrijke mate bepaald door de interactie tussen geomorfologische, ecologische en hydrologische processen, samen de geo-ecohydrologie (Figuur 1). Om een goed inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid van de geo-ecohydrologische dynamiek van valleigebieden voor sociaal-ecologische veranderingen (klimaatsverandering, landgebruiksveranderingen, toenemende urbanisatie, etc.) is een interdisciplinaire benadering nodig waarbij de interactie tussen de processen op holistische wijze worden bestudeerd. Het Future Floodplains project wil dan ook focussen op deze interactie tussen geomorfologische, ecologische en hydrologische processen in valleigebieden in Vlaanderen.

Figuur 1. Geo-ecohydrologie van valleigebieden
Figuur 1. Geo-ecohydrologie van valleigebieden

Het Future Floodplains project is gefinancieerd door het FWO, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, via het SBO-kanaal. Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen. Het project loopt van 1 mei 2017 tot 30 april 2021.