WP6: Decision support system

De verschillende deelmodellen (WP1, 2 en 3) en het geïntegreerd geo-ecohydrologisch model (WP5) kunnen dienst doen als "Decision Support System (DSS)". Zo'n DSS laat eindgebruikers toe om toekomstige scenario's van de geo-ecohydrologie van valleigebieden te simuleren onder veranderende sociaal-ecologische situaties.

De vorm en karakteristieken van het DSS zal mee bepaald worden door de eindgebruikers en zal afhangen van hun noden en verwachtingen. Bovendien zullen verschillende systemen van het DSS ontwikkeld worden, variërend in bvb complexiteit, rekenkracht, input data en detail, aangezien de noden en de technische skills van de eindgebruikers sterk kan verschillen. WP6 zal dan ook in nauwe samenwerking gebeuren met de eindgebruikers.