Graag nodigen we u en uw medewerkers uit op de vierde workshop van het Future Floodplains project. Deze workshop zal doorgaan op 4 juni 2019. Op deze workshop willen we de tussentijdse resultaten van het project aan jullie voorstellen. Ook willen we samen met jullie toekomstscenario's voor klimaat, landgebruik en valleibeheer afbakenen waarmee we...

Op 17 mei 2018 vond de derde workshop van het Future Floodplains project plaats. Op deze workshop werden de eerste resultaten van het project voorgesteld. Tijdens een terreinbezoek aan de Mombeekvallei lag de focus op de resultaten van de projectactiviteiten in de Mombeekvallei. Het verslag kan je hier lezen.

De tweede workshop van het Future Floodplains project vond plaats op 24 oktober 2017. Tijdens dit overleg werden de eindproducten van het project afgestemd op de vraag en verwachtingen van de eindgebruikers, en werden de lopende meetcampagnes voorgesteld tijdens een wandeling doorheen de Vallei van de Zwarte Beek. Het verslag kan je hier lezen.