Graag nodigen we u en uw collega's uit op de workshop van het Future Floodplains project, op 23 juni vanaf 10u. De workshop zal georganiseerd worden via Skype for Business. Het doel van deze workshop is om de vorderingen van het project aan jullie voor te stellen en jullie feedback hierop te verzamelen. Meer bepaald willen we de...

De vierde workshop van het Future Floodplains project vond plaats op 4 juni 2019. Tijdens presentaties en een veldbezoek werden de tussentijdse resultaten van het project voorgesteld. Daarnaast werd tijdens een interactieve sessie toekomstscenario's voor klimaat, landgebruik en valleibeheer afgebakend. Wij danken alle deelnemers voor hun...

Op 17 mei 2018 vond de derde workshop van het Future Floodplains project plaats. Op deze workshop werden de eerste resultaten van het project voorgesteld. Tijdens een terreinbezoek aan de Mombeekvallei lag de focus op de resultaten van de projectactiviteiten in de Mombeekvallei. Het verslag kan je hier lezen.