Nieuws

 

Op dinsdag 4 juni 2019 vindt de vierde workshop van het Future Floodplains project plaats. Op deze workshop willen we de eerste resultaten van het project aan jullie voorstellen. Ook willen we samen met jullie verschillende scenario's voor het toekomstig beheer van valleigebieden opstellen.

Wetenschappers inventariseerden wereldwijd de begraven resten van oude moerasgebieden. Het veen in deze bodemlagen herbergt veel koolstof, vertellen Gert Verstraeten en Nils Broothaerts, geografen aan de KU Leuven die deel uitmaakten van het internationale onderzoeksteam.