Nieuws

 

De Future Floodplains workshop die gepland stond op 23 juni wordt verplaatst naar 27 oktober 2020, en zal doorgaan in de Gete vallei. Tijdens deze workshop zullen we de voortgang van het project aan jullie voorstellen en jullie feedback hierop verzamelen. In de namiddag zal er tijdens een terreinbezoek specifiek aandacht besteed worden aan de...

In Vorsdonkbos in Aarschot is een bijzondere mier waargenomen: de kraaggaststeekmier. Dat is een sociaalparasiet die in Belgi├ź nog maar twee keer eerder werd aangetroffen. Die sociaalparasieten dringen nesten binnen van aanverwante soorten om voedsel of broed te stelen. Of ze leven zelfs in het nest van de gastsoort en laten zich verzorgen door de...

De vierde workshop van het Future Floodplains project vond plaats op 4 juni 2019. Tijdens presentaties en een veldbezoek werden de tussentijdse resultaten van het project voorgesteld. Daarnaast werd tijdens een interactieve sessie toekomstscenario's voor klimaat, landgebruik en valleibeheer afgebakend. Het verslag kan je hier raadplegen.

Wetenschappers inventariseerden wereldwijd de begraven resten van oude moerasgebieden. Het veen in deze bodemlagen herbergt veel koolstof, vertellen Gert Verstraeten en Nils Broothaerts, geografen aan de KU Leuven die deel uitmaakten van het internationale onderzoeksteam.