Nieuws

 

De bodemval gegevens van 2017-2019, verzameld in het kader van het Future Floodplains project, werden toegevoegd aan het project 'bodemvalonderzoek' in waarnemingen.be onder de gebruikersnaam Future Floodplains. Het gaat om in totaal 21.266 waarnemingen van 408 soorten bodemongewervelden (spinnen, loopkevers, mieren, pissenbedden, hooiwagens,...

Wegens de verstrengde corona-maatregelen moeten we het terreinbezoek aan de Getevallei annuleren. Het terreinbezoek van 27 oktober 2020 gaat dus niet door.

In Vorsdonkbos in Aarschot is een bijzondere mier waargenomen: de kraaggaststeekmier. Dat is een sociaalparasiet die in Belgi├ź nog maar twee keer eerder werd aangetroffen. Die sociaalparasieten dringen nesten binnen van aanverwante soorten om voedsel of broed te stelen. Of ze leven zelfs in het nest van de gastsoort en laten zich verzorgen door de...

De vierde workshop van het Future Floodplains project vond plaats op 4 juni 2019. Tijdens presentaties en een veldbezoek werden de tussentijdse resultaten van het project voorgesteld. Daarnaast werd tijdens een interactieve sessie toekomstscenario's voor klimaat, landgebruik en valleibeheer afgebakend. Het verslag kan je hier raadplegen.

Wetenschappers inventariseerden wereldwijd de begraven resten van oude moerasgebieden. Het veen in deze bodemlagen herbergt veel koolstof, vertellen Gert Verstraeten en Nils Broothaerts, geografen aan de KU Leuven die deel uitmaakten van het internationale onderzoeksteam.