Kunnen natuurlijke overstromingsgebieden bescherming bieden tegen overstromingen van steden en woongebieden?

17-06-2021

In de jaren 1990 werd ervoor gekozen om het natuurlijk alluviale overstromingsgebied van de Dijle vallei in te zetten om overstromingen te voorkomen in de binnenstad van Leuven. In een recente studie werd deze 'natuur-gebaseerde oplossing' vergeleken met een technische oplossing (stormbekkens) via een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze studie toont aan dat de natuurlijke oplossing een vergelijkbare overstromingszekerheid levert, met meer ecosysteemdiensten en biodiversiteit, en aan lagere kosten. Echter, de toepassing van deze natuurlijke oplossing hangt sterk af van de ruimtelijke context: de kansen voor een succesvolle natuurlijke oplossing nemen toe wanneer er voldoende ruimte is om overstromingswater vast te houden, wanneer het overstromingswater van voldoende kwaliteit is, en wanneer economische activiteit en huisvesting in de alluviale gebieden beperkt is.

Je kan de volledige studie hier raadplegen:

Figuur 1: Technische oplossing (links) en natuur-gebaseerde oplossing (rechts) om overstromingen te voorkomen in de binnenstad van Leuven (Turkelboom et al 2021 Ambio).

  • Coverfoto Dijlevallei: Yves Adams/Vildaphoto
  • Meer weten? Contacteer Francis Turkelboom: francis.turkelboom@inbo.be