WP5: geïntegreerd geo-ecohydrologisch model


Het hydrologisch- en sedimentafvoermodel en riviermorfologiemodel van WP1 zal gekoppeld worden met het hydrologisch model van WP2 en de ecologische relaties van WP3. Met dit gekoppeld model willen we een innovatieve tool construeren dat de toekomstige veranderingen in de geo-ecohydrologie van valleigebieden kan simuleren. Het geïntegreerde model zal geëvalueerd worden op langetermijn met data verzameld in WP4. De geïntegreerde tool moet het mogelijk maken om het effect van klimaatsverandering, landgebruiksverandering en veranderend beheer op de geo-ecohydrologie valleigebieden te evalueren.