Valorisatie

Het FWO-SBO project Future Floodplains betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere maatschappelijke toepassingen. De valorisatie van de eindresultaten is dan ook een belangrijke pijler van het project.

 

Voorafgaand en tijdens de projectaanvraag was er reeds een belangrijke interactie tussen de wetenschappelijk partners en de maatschappelijke eindgebruikers. Ook tijdens het project is de samenwerking met de eindgebruikers zeer belangrijk. De eindgebruikers zullen in een participatieve aanpak mee beslissen welke onderzoeksacties prioriteit krijgen en zullen input aanleveren over hoe het "decision support system" (WP6) er zal uitzien.

De eindproducten van het Future Floodplains project zullen relevant zijn voor alle gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties die actief zijn in valleigebieden. Daarbij horen natuur- en omgevingsbeleidslijnen, natuurbescherming- en natuurbeheersorganisaties, overstromingsbeheer, cultureel en natuurlijk erfgoed, en landbouw, jacht en recreatie beleidslijnen. De eindproducten van het project zullen de eindgebruikers de noodzakelijke hulpmiddelen aanleveren die het toelaten om de waarde van verschillende, vaak conflicterende, ecosysteemdiensten van valleigebieden te evalueren, zodat gebalanceerde beleid- en beheerbeslissingen kunnen genomen worden.

Maatschappelijke eindgebruikers

De volgende maatschappelijke eindgebruikers hebben toegezegd om actief samen te werken met de wetenschappelijke partners tijdens en na het project: Agentschap Natuur en Bos (ANB); Bekkensecretariaten Demer, Dijle-Zenne en Nete; De Watergroep; Natuurpunt Beheer; Regionale Landschappen Zuid Hageland, Noord Hageland, Haspengouw en Voeren, Dijleland, Kleine en Grote Nete; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); en Vlaamse overheid, Department Landbouw en Visserij, en Department Omgeving.

Wil je met je organisatie ook bijdragen aan het project en actief samenwerken? Neem dan contact op met de projectcoƶrdinaor of projectmanager.