WP3: Ecologische relaties tussen de biotiek en abiotiek van valleigebieden

WP3 heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de relaties tussen de aanwezige flora en fauna en de abiotische factoren in valleigebieden.

Veranderingen in de hydrologie (bvb grondwaterstanden) en geomorfologie (bvb rivier- en valleimorfologie) hebben een belangrijke impact op de ecologie van valleigebieden. In WP3 zullen de abiotische factoren die de aanwezigheid van fauna en flora bepalen in detail worden beschreven voor enkele valleigebieden en zullen deze relaties vastgelegd en gevalideerd worden. Daarnaast zullen ook de ecologische relaties in valleigebieden gemodelleerd worden, gebruik makend van het NICHE model. In een volgende stap kan dan de potentiële fauna en flora van valleigebieden gesimuleerd worden onder veranderende geohydrologische omstandigheden, en kunnen beheersmaatregelen geëvalueerd worden voor het bereiken van gunstige staat van instandhouding van vegetaties en hun fauna in valleigebieden.