WP2: hydrologische dynamiek van valleigebieden

WP2 heeft als doel een gekoppeld oppervlaktewater-grondwater model te ontwikkelen voor valleigebieden

Figuur. Verschil in grondwaterstand (m) tussen de huidige situatie (old course) en een gesimuleerde toekomstige situatie met meanders (new course). Uit Rogiers et al. (2011).

De hydrologische dynamiek van valleigebieden wordt voornamelijk bepaald door de interactie tussen ondiep grondwater en het oppervlakte water. De algemene kennis omtrent deze interactie is echter beperkt. Daarom heeft WP2 als doel om een gekoppeld oppervlaktewater-grondwater model te ontwikkelen voor valleigebieden. Daarbij zullen de belangrijkste processen die de hydrologie van een valleigebied bepalen gesimuleerd worden, zoals grondwater - rivierwater interacties, overstromingen en evapotranspiratie. Bovendien zal een gedetailleerd model van het valleigebied gekoppeld worden met een bekken-model, zodat de effecten van klimaat en landgebruiksveranderingen op bekkenschaal mee in rekening kunnen gebracht worden.