Doelstellingen

Het Future Floodplains project heeft als doel om fundamentele inzichten te verschaffen in de geo-ecohydrologische dynamiek van valleigebieden in Vlaanderen. Op die manier willen we een beleidsondersteunend kader aanbieden om de duurzaamheid van het toekomstig management en beleid inzake valleigebieden te evalueren bij veranderende sociaal-ecologische situaties, zoals klimaatsverandering, landgebruiksveranderingen, toenemende urbanisatie, lokale beheersmaatregelen, etc.

Het Future Floodplains project beoogt de ontwikkeling van volgende eindproducten:

  • Reconstructies van de middel- tot lange termijn geo-ecohydrologische veranderingen voor een aantal valleigebieden in Vlaanderen.
  • Individuele modellen die een deelaspect van de geo-ecohydrologie van valleigebieden simuleren:
  • Een geomorfologisch model dat veranderingen in riviermorfologie, overstromingsfrequentie en valleimorfologie simuleert.
  • Een lokaal hydrologisch model voor valleigebieden gekoppeld aan een grondwatermodel voor stroomgebieden.
  • Ecologische relaties tussen abiotische en biotische eigenschappen van valleigebieden.
  • Een geïntegreerd model dat geo-ecohydrologische veranderingen van valleigebieden kan simuleren, en scenario's van de toekomstige veranderingen in de geo-ecohydrologie van valleigebieden kan doorrekenen. Het geïntegreerd model kan dan gezien worden als een 'Decision Support System' (DSS), dat tot stand zal komen via interacties met de verschillende eindgebruikers.