WP4: Langetermijnveranderingen in geo-ecohydrologie van valleigebieden

WP4 heeft als doel de veranderingen in geo-ecohydrologie van valleigebieden op midden- en langetermijn te reconstrueren.


De geomorfologische (WP1), hydrologische (WP2) en ecologische (WP3) modellen zullen gevalideerd worden op basis van langetermijn reconstructies van de valleigebieden. De langetermijn veranderingen in de geomorfologie van de valleigebieden zullen gereconstrueerd worden met behulp van boringen langs transecten doorheen de valleien. De  langetermijn veranderingen in de ecohydrologie zullen gereconstrueerd worden aan de hand van pollen, macro-resten en testate amoebae analyses. Deze gegevens zullen ook gebruikt worden om de relaties tussen abiotische en biotische veranderingen in valleigebieden te reconstrueren.

Door de langetermijnveranderingen in geo-ecohydrologie van valleigebieden te reconstrueren, zullen betere inschattingen kunnen gemaakt worden van de toekomstige veranderingen, m.a.w. "The past is the key to the future".