Werkpakketten

Het onderzoek en de valorisatie van het onderzoek binnen het Future Floodplains project is ingedeeld in verschillende werkpakketten (WP) die onderling sterk met elkaar verbonden zijn. Het onderstaande schema toont deze samenhang. Meer uitleg over elk werkpakket kan je vinden op de onderliggende deelpagina's. 

Binnen de werkpakketten 1 t/m 3 worden de geomorfologie, hydrologie en ecologie van de valleigebieden intensief onderzocht en worden voorspellingsmodellen opgesteld. Werkpakket 4 verzameld informatie over rivier- en valleiveranderingen in het verleden die gebruikt worden om de modellen te valideren. In werkpakket 5 worden verschillende scenario's doorgerekend om de impact van toekomstige sociaal-ecologische veranderingen op valleigebieden te simuleren. De wetenschappelijke modellen worden ge├»ntegreerd in werkpakket 6 waarbij in functie van de noden van verschillende maatschappelijke actoren "decision support system" worden ontworpen.