WP1: geomorfologische dynamiek van valleigebieden

WP1 heeft als doel de dynamiek van rivierkanalen en riviervalleien te simuleren en de toekomstige geomorfologische veranderingen te voorspellen onder veranderende sociaal-ecologische situaties

Hydrologisch- en sedimenttransport model

Veranderingen in het landschap (zoals landgebruiks-veranderingen en klimaatsveranderingen) kunnen leiden tot een toename of afname in water- en sedimentafvoer. In WP1 zal een gekoppeld hydrologische- en sedimenttransport model ontwikkeld worden dat dagelijkse water- en sedimentafvoerdebieten kan simuleren, op basis van klimaats- en landgebruiksdata. Hierbij zal verder gebouwd worden op bestaande modellen van KU Leuven, zoals het WaTEM/SEDEM model.


Veranderingen in riviermorfologie en overstromingsfrequentie

Veranderingen in water- en sedimentafvoer kunnen op hun beurt een insnijding of opvulling van een rivierkanaal veroorzaken, en op die manier de morfologie van het rivierkanaal veranderen. De morfologie van het rivierkanaal bepaalt in belangrijke mate de overstromingsfrequentie en de afzettingen van sedimenten en nutri├źnten in de riviervallei, en dus de morfologie en bodemkwaliteit van de riviervallei. Deze interacties zijn echter onvoldoende gekend. In WP1 zal daarom een model ontwikkeld worden dat veranderingen in riviermorfologie, overstromingsfrequentie en valleimorfologie simuleert.