Zeldzame mier gevonden in kader van Future Floodplain onderzoek

31-01-2020

In Vorsdonkbos in Aarschot is een bijzondere mier waargenomen: de kraaggaststeekmier. Dat is een sociaalparasiet die in België nog maar twee keer eerder werd aangetroffen. Die sociaalparasieten dringen nesten binnen van aanverwante soorten om voedsel of broed te stelen. Of ze leven zelfs in het nest van de gastsoort en laten zich verzorgen door de werksters. In 2018-2019 werd deze internationaal zeldzame mierensoort gevonden op twee locaties in venige hooilanden in Vorsdonkbos, waarvan éénmaal via het bodemvalonderzoek van Natuurpunt in het kader van het Future Floodplains project. Meer info op https://www.natuurpunt.be/nieuws/van-je-familie-moet-je-het-hebben-kraaggaststeekmier-aangetroffen-aarschot-20200117  

In dit grasland in het Vorsdonkbos werd de uiterst zeldzame kraaggaststeekmier gevonden (foto: Luc Vervoort).