Workshop 4 juni 2019

04-06-2019

De vierde workshop van het Future Floodplains project vond plaats op 4 juni 2019. Tijdens presentaties en een veldbezoek werden de tussentijdse resultaten van het project voorgesteld. Daarnaast werd tijdens een interactieve sessie toekomstscenario's voor klimaat, landgebruik en valleibeheer afgebakend. Wij danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en hun constructieve bijdrage!

Het verslag van de Future Floodplains workshop van 4 juni 2019 kan je hier downloaden:

Tijdens een interactieve sessie werden de deelnemers gevraagd om de voornaamste actoren en drijvende factoren van een specifiek valleigebied te identificeren, alsook beheersmaatregelen en toekomstige impacten waarover men antwoorden wenst obv de modellen. De uitkomst van deze sessie werd voorgelegd aan de wetenschappelijke projectpartners. Er werd voor elke input van de eindgebruikers nagegaan of deze kunnen opgenomen worden in de Future Floodplain-modellen of niet. Het resultaat hiervan kan je hieronder terugvinden: