Gegevens bodemongewervelden toegevoegd aan waarnemingen.be

06-01-2021

De bodemval gegevens van 2017-2019, verzameld in het kader van het Future Floodplains project, werden toegevoegd aan het project 'bodemvalonderzoek' in waarnemingen.be onder de gebruikersnaam Future Floodplains. Het gaat om in totaal 21.266 waarnemingen van 408 soorten bodemongewervelden (spinnen, loopkevers, mieren, pissenbedden, hooiwagens, duizend- en miljoenpoten) en sprinkhanen. Deze kunnen dus vanaf nu online geraadpleegd worden door beheerders en waarnemers via de waarnemingen zelf, de gebiedsoverzichten of de verspreidingskaarten van de soorten. De gegevens van 2020 zullen worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn. In een volgende stap in het Future Floodplains project zullen verschillen in de samenstelling van de gemeenschappen van deze ongewervelden gelinkt worden aan vegetatie, hydrologie en beheer van de onderzochte locaties.

Enkele waargenomen ongewervelden (links), en een bodemval in de Mombeekvallei (rechts).