Bodembewonende ongewervelden

07-11-2018

In het kader van WP3 worden gemeenschappen van bodembewonende ongewervelden gekarakteriseerd langsheen gradiënten in valleigebieden. Op die manier wordt bepaald welke invloed overstromingen, grondwaterstanden, vegetatiestructuur en beheer hebben op deze gemeenschappen.

Eerste resultaten kan je hier terugvinden: