Startmeeting - 31 mei 2017

31-05-2017

Op 31 mei 2017 vond de startmeeting van het Future Floodplains project plaats. Op deze eerste workshop werd het project voorgesteld aan de eindgebruikers, en werd op een interactieve manier vorm gegeven aan het project.

13 verschillende organisaties / eindgebruikers actief in Vlaamse valleigebieden waren vertegenwoordigd op de eerste workshop. De deelnemers van de workshop kregen duidelijke info omtrent de doelstellingen van het Future Floodplains project en de verwachte eindproducten. Daarnaast konden de deelnemers de noden van hun organisatie aangeven, zodat een eerste stap kon gezet worden in de richting van de ontwikkeling van relevante project-eindproducten.

In het tweede deel van de workshop werden de criteria voor de selectie van de studiegebieden op een interactieve manier vastgelegd. Vervolgens werd relevante informatie over de mogelijke studiegebieden aangebracht en verzameld.

Een uitgebreid verslag van de startmeeting kan je hier downloaden:

We danken alle deelnemers voor hun constructieve bijdrage en voor de succesvolle workshop.