Veranderingen riviermorfologie

28-05-2020

In WP1 wordt het TELEMAC/SISYPHE model gebruikt om o.a. veranderingen in de morfologie van het rivierkanaal, het waterniveau in het rivierkanaal en overstromingen te simuleren, op basis van veranderingen in landgebruik en klimaat in het stroomgebied. Daarvoor wordt ook gebruik gemaakt van artificiële intelligentie (deep learning-algoritmen).

Door nieuwe opmetingen van de morfologie van het rivierkanaal te vergelijken met historische opmetingen, werd eerder al duidelijk dat er belangrijke veranderingen zijn opgetreden in het rivierkanaal van de Dijle. In de laatste 50 jaar werd meer dan 50 000 m³ sediment geërodeerd uit het 6-km lange hoofdkanaal van de Dijle tussen Sint-Joris-Weert en Korbeek-Dijle (Figuur 1, links). Om in een volgende stap overstromingskaarten te kunnen maken voor de Dijle vallei, werd een zeer precies model (1.5 m resolutie) opgesteld met daarin alle grachten en drainage kanalen (Figuur 1, rechts).

Figuur 1. (Links) Erosie in het hoofdkanaal van Dijle in de laatste 50 jaar. (Rechts) Grachten en drainagekanalen in de Dijle vallei.

Vervolgens zal artificiële intelligentie helpen om de aanvoer van sediment naar het rivierkanaal te berekenen. Een correcte inschatting van de input van sedimenten is immers nodig om te voorspellen in hoeverre het rivierkanaal in de toekomst verder zal eroderen of zal verhogen. Figuur 2 toont de prestaties van dit model. Door correct te voorspellen hoe het rivierkanaal in de toekomst zal evolueren, zullen we ook de overstromingsfrequentie kunnen voorspellen.

Figuur 2. Vergelijking van de geobserveerde en berekende (WA-ANN) concentratie van zwevend sediment (SSC) in de Dijle ter hoogte van Korbeek-Dijle.

  • Meer weten? Contacteer Sardar Ateeq: sardar.ateeq@kuleuven.be