De doelstelling van WP4 is het maken van lange-termijn reconstructies van de geo-ecohydrologische veranderingen binnen valleigebieden. Hiervoor is een zogenaamde multi-proxy analyse nodig, waarbij de geomorfologische, ecologische en hydrologische aspecten geïntegreerd worden.

In een bachelorthesis Geografie aan de KULeuven werd er onderzocht of de Molen van Meldert een impact had op de geomorfologie van de rivier de Mene. Aan de hand van boringen, historische bronnen en LIDAR analyse kon worden aangetoond dat de molen een impact had op sedimentatie in de vallei en op de loop van de rivier.